Senovinių žodžių reikšmė

Įstabus - gerai matomas, pastebimas Abazė - kariuomenės stovykla Abazėlis - neprašytas patarimas Abelnas - apskritas
Abrakas - avižos Abrinas - protas Abrozdas - šventųjų paveikslas Abrūsas - rankšluostis
Agnasas - religinio turinio medaliukas Aitų kelias - pavirtimas niekais Akstis - duriamasis ginklas, iešmas Alata - girtuoklis, nuskurėlis
Alkierius - kambarys trobos gale Angis - kadaise Anglija - mėlyni dažai Ankštakis - siaurų akių žmogus
Ankštu - siaura Antpuolis - užpuolimas Antturi - laiko, užlaiko Antveizėjimas -
Apiera - auka Apykarta - apylinkė Apynojas - apynynas Apyvoka - namų ruoša ir gyvulių priežiūra
Apluokas - aptvaras prie namų gyvuliams laikytis Apsiėjimas - elgesys, paprotys ApsikniaukęsOras - apsiniaukęs oras Apsluogavimas - Apslėgimas, apspaudimas
Apušrotas - eglynas, pušynas Apvyža - apipina Asaba - asmuo Ašvienis - darbinis arklys
Atentis - ateitis Atgairė - vėjo pučiama atvira vieta Atgalis - liekana Atidė - dėmesys
Atkrantė - šlaitas Atmonija - atkeršija Atoduogis - vasarinis rugys, kvietys Atskalas - likutis
Atspindulis - atspindėjimas, šviesos atmušimas Atvaša - atžala Augybė - veislinė patelė Aukausena - aukojimas
Auklė - autas Aukštynokai - aukštielninkai, atvirkščiai Aulys - avilys Aušrinis - rytinis
Babaušis - tamsa Balabaika - niekai Balamutas - nebrendėlis, paikšas Balazas - keiksmas
Balkis - sija Balžiena - Kojos, balžienas patiesti - mirti Barakatas - Siautimas, dūkimas, bizniavimas Barvos - spalvos
Basnirčia - basomis Bestija - gyvulys, žveris Bizė - kasa Blaiva - Mėlyna
Blauzdlaužotė - pašalusi purvynė, plikledis Blendynas - blindynas Bluozgana - pleiskana Brandė - žirnių ar pupų ankštis
Brėkšta - temsta Brika - geresni ratai žmonėms važinėti Britvonas - toks šuo dažniausiai didelis ir piktas Brizgilas - apynasris su žąslais
Brosis - pusbrolis Budynė - budėjimas prie numirėlio Bulbainis - ragaišis keptas su bulvėmis Bulbojas - bulvės laiškas
Cacinė - krūtinė Cacka - puošeiva Cibulė - svogūnas Cielas - ištisas, visas
Ciesorius - imperatorius Cypė - kalėjimas Čebatas - kvailas Čebatorystė - vertimasis batsiuvio amatu
Čėda - mėgimas, saugojimas Čeklumas - gražus sudėjimas Čemarka - viršutinis drabužis Čemerys - reikalas
Čemerys - priežastis, reikalas Česnis - puota Činčiulis - Činčiulį grūsti - lakstyti aukštyn žemyn Čioringė - niekai
Čioringė - plepalai Čystata - nekaltumas Čiukštaras - sudrausminimas Čiupra - muštynės
Čiupryna - Susipešimas Čiuras - gaudynės Čiužynė - čiuožykla Člankas - sąnarys
Čvikas - barimas, koneveikimas, pliurpimas Daba - paprotys Danguojas - slepiasi Davadas - argumentas
Dažyvės - dažai Dybavoja - plaka Dybavojimas - plakimas pririšus prie stulpo Dievmeldystė - pamaldumas
Dinderis - Dykinėtojas Dirbinyčia - dirbtuvės, fabrikas Dirdinimas - mušimas, plakimas Ditka - senovinis šešių skatikų pinigas
Donis - duoklė Doris - džiovykla ant jaujos Dralas - Niekumas, išdykavimas Draugyba - bendrovė
Draugybė - bendruomenė Druskinyčia - druskos džiovykla Drūtmena - šeimyninkavimas Dulis - širmis, šerkšnis
Dulis - širmis, šerkšnis Dūlis - barnis Dūma - pasitarimas Dundas - triukšmas
Dūšia - siela Dvėselė - siela, vėlė Ėdra - maistas, ėdesys Erčia - ertmė
Ermyderis - sąmyšis Eržilas - nevedęs vyras jaunikaitis Gailinimas - dirginimas Galvočius - gobtuvas
Galžudės - žudynės Gamarinė - gerklė Gamarinė - plepalai, gerklė Gantas - trijų sluoksnių tinklas
Garielka - degtinė Gasas - kiemas, aikštė Gasė - pilies aikštė Gaspada - smuklė
Gaspadorystė - šeimininkavimas Gašumas - gražumas, puošnumas Geišis - plienas Gentyba - giminystė
Geradėjas - geradaris Gėrynė - puota, pokylis Gimtuvė - gimtinė Ginklinyčia - ginklų dirbtuvė, arsenalas
Gizelis - meistro mokinys, padėjėjas Gorčinė - trijų litrų talpos butelis ar šiaip indas Gorė - indas žarijoms pasišildyti ar bitėms smilkyti Gorina - baugina
Gorinimas - gazdinimas, bauginimas Gožimas - pylimas Graižis - grašis Gramnyčia - žvakė, uždegama mirštant ligoniui
Graudinimas - tramdymas, mušimas Gražinys - papuošalas Grėda - kraitis, kartis senovinbėje pirkioje Greva - vaga
Griekas - nuodėmė Griesena - grobimas, plėšimas Grivina - senovinis pinigas Grobas - žarna
Gruzdiniai - pelenai Gumaškos - popieriniai pinigai Gūžavimas - keliavimas Gūžėjimas - šildymas
Gūžimas - perėjimas Gvaltas - prievarta, triukšmas Įkaistis - kelionės valgis Įkurės - įkurtuvės
Ynai - tikrai Indėvė - deivė, pikta būtybė Ira - griuvėsiai Įsitepimas - įsižiūrėjimas
Įsitėpimas - įsikalimas į galvą Įsmilsta - įpranta Išeiga - pramoga išėjimasPadalkais - išėjimas vėjais
Išgalės - smulkmenos, žinios Iškada - nuostolis Išsiskiedžia - išsiskirsto Išvakarės - vėlus vakaras
Įtaras - prietaras Iždas - išlaidos, turtai Jacvingis - Jotvingis Jaugimas - jaukimas, maišymas
Jautojas - tarias Jautojimas - reikalavimas Jėzavitai - jėzuitai Jėzavitas - jėzuitas
Jomarkas - prekymetis Joriuoja - žaliuoja Jotas - raitas Kabavoja - liečia
Kakarda - mazgas su kilpelėmis Kalinyčia - kalėjimas Kalinyčia - kalėjimas Kalodnė - šaltoji, arešto kambarys
Kalpa - tarnas, vergas Kankinimas - sriegimas Kantaplė - pusbatis, labai prastas autuvas Kapas - pinigas
Kapėja - kasa karė - karas Karinys - Pasikorėlis Karmūšis - kautynės, mūšis
Karojimas - Baudimas Karonė - Bausmė Karšinčius - įpėdinis Karštimas - karštas gėrimas, viralas
Kaštavoja - kainuoja Kaulinyčia - rūsys kur sudėti kaulai Kauzūras - Plaukai, kuodas, gauras Kažis - kumelė
Kebelė - pinklė, klasta Kečas - audeklas Keltuvės - jaunavedžių prikėlimas per vestuves Kepaišis - ragaišis, paplotis, prastai iškeptas pyragas ar duona
Kepersis - gabalas Kerynas - kelmynas Kęsas - skruzdžių suneštas kupstas Kęsynė - vieta kur daug kemsų
Kestė - ieties kotas Kestis - kartis, smaigas Ketėjimas - noras Kežteri - dribteli
Kibumas - lipnumas Kieminujas - naminis Kieminujas - naminis Kylis - pleištas
KiltiesMotriškė - kilminga moteriškė Kipis - medinis indas su ausimi Kyras - retas, permatomas audeklas Kirba - klampynė, liūnas
Kyriejus - ilgas apsiaustas Kyriejus - ilgas apsiaustas Klapčius - kunigo tarnas Klėsta - saugojimas
Klėstėjimas - siautimas gaubimas Klėtka - smulkių prekybininkų būdelė, kioskas Kliautis - sutikimas Klioštorius - vienuolynas
Kliupuris - gabalas Klūkia - prašo, maldauja Kniebinis - amatas, verslas Kobotas - liemenė
Kočėlas - velenas Kogalvė - gyvulio vidaus organų mėsa Kojena - iš gyvulių odos pasiūtos naginės Koklė - molinis indas sviestui, taukams, pienui
Krauklys - varnas, kranklys Krievis - rytinis slavas Kriokimas - ūžimas Kropė - apgaulė
Krumšlelis - mažas gabalėlis, sklypelis Krūžas - geriamasis puodukas Kujūkas - plaktukas Kukštera - kupra
Kukulis - kepalas Kurpė - pėda Kursas - psalmių giedojimas Kurvė - pintinė
Kutinimas - džiuginimas, guodimas Kuturi - šiaip taip gyvuoja, laikosi Kutvaila - susivėlėlis, apsileidelis žmogus Kvorta - saiko matas arti litro
Labybas - turtas, gėrybės Laibumas - subtilumas Laibumas - smulkumas Laidė - laidotojas, duobkasys
Laidosena - laidotuvės Laikšis - laiku miręs Laivynė - laivynas Lakanka - indelis ašaroms
Lapinė - palapinė Lašinys - lietaus lašai nuo stogo ar lubų Laukneša - uždengimas medinis indas valgiui nešti Lauminėsena - lauminėjimas
Lauminėsena - lauminėjimas Lažas - baudžiava, sunkumas, našta Lėbausena - puotavimas, lėbavimas Lečyna - kaukė, baidyklė
Ledspira - baltoji kielė Legerė - maža statinė Leliojimas - džiūgavimas Lepnis - iųlepėlis
Liecyba - privilegija Lielešas - deglys Lielumas - didumas Liepkaliai - liepos šakaliai be žievės
Lieta - nauda Lieta - valstybė Lieta - svarba Lygmė - lygi vieta, lyguma
Lykavimas - skaičiavimas Lykavimas - skaičiavimas Lykis - skaičius Liktarna - žibintas, lygintuvas
Liktarna - žibintas, žybintuvas Likumas - likimas Lingynė - lanksti kartis lopšiui pakabinti Lipinė - laipteliai kur pasilypėti
Litera - raidė Liuobėjimas - mėgimas Liuosybė - laisvė Lomas - žemės plotas, gabalas
Lopuotis - su lopais, lopytas Lūgoja - prašo Mačija - padeda, suveikia Mačijimas - padėjimas
Mačijimas - padėjimas, suveikimas Makas - kapšys, maišelis Maliavonė - piešinys Mamaitė - močiutė, tėvo ar motinos motina
Marčelga - tvarkdarys Marga - gniaužtas, sauja Matulė - motina Maukna - luobas
Mauna - duria Maurioja - maišo, keliauja Mėdė - miškas Medinčius - miško sargas, eigulys
Medinujas - miškinis, laukinis Medkotis - mediniu kotu peilis Meldžionys - kovų su pagonimis vienuoliai Mentos - proto sąmonės dvasios
Merėja - miršta Merėja - miršta Mergausena - mergavimas Meta - riba
Minavonė - atminimas Mynė - linų mynimas Mokslinyčia - mokykla Monas - išdaiga
Moriai - neštuvai karstui su numirėliu nešti Mūka - kančia, vargas Mulda - gelda Muntulis - būrys
Mūša - kova kautynės Muštas - senovinis pinigas Mužis - amžius Nabašnikas - numirėlis, mirusysis
Naginė - apavas Naktovidas - vidurnaktis Naujukynas - kolonija Neganda - negarbė, gėda
Neišguldomas - neišaiškinamas Nelaikšis - nelaiku miręs Nelietas - neturintis vertės Nepaslinki - tingi
Nepasvietis - tolimas, nepažįstamas Nepasvietis - tolimas, nepažįstamas kraštas, nepakenčiama vieta Nesmilina - nevilioja Nešimas - reiškimas
Nevalė - nelaisvė Nevalelka - apsileidėlis, nevykėlis, tinginys Nevalna - negalima Nevalninkas - belaisvis
Niukinys - maišatis Nokė - lenktynės Notis - atsitikimas Novija - kankina, žudo
Nugis - dabar Nuokaltimė - nusikaltimas Nuovakarė - vėlus vakaras Oliava - netekėjusi
Oliavoja - šėlsta, siaučia Oliuoja - šėlsta, siaučia Omenė - atmintis Orarykštė - vaivorykštė
Ordinarija - atlyginimas natūra Pačtas - palyda, tarnas Padalkas - niekas, vėjas Padrimba - pabaiga
Padvarija - dvaro kiemas su ūkio ir gyvenamaisiais pastataius Pagastas - valsčius Pagebsnumas - sumanumas Paguras - nuovargis
Pailguotinas - pailgas Paišorija - raštininkija Pakaitis - pogulis Pakala - nugara
Pakertys - pakampis Paklėstimas - paslėpimas Paklėtšalis - vieta prie klėties Pakūgė - sugriebtas į vieną vietą ir paskleistas šienas
Pakūtavojimas - atgailavimas Pala - audeklo gabalas, vystyklas, skuduras Palagas - palapinė Palaikai - liekanos
Palaikis - padėvėtas, prastas Palčius - klastotė Palevonė - medžioklė Palivarkas - atskira dvaro dalis su reikalingais ūkio trobesiais
Palūkos - palūkanos Pamarkys, vieta prie markos, balos - Panieka - nepripažinimas, atmetimas Papraka - papirkimas, kyšis
Paratis - eilė, tvarka Parėdymas - Sutvarkymas, pertvarkymas Parėdka - vestuvės, vestuvių puota Pasalkanda - kandantis iš pasalų
Paskaitymas - paskaičiavimas Paskutojas - paskutinis Paspirtis - pagalba, parama Pašetrė - padengtis prie palapinės
Patuka - valia, paguoda, pataikavimas Pavagys - vieta prie vagos Pavakarė - apyvakaris, užkandis tarp pietų ir vakarienės Pavėdumas - panašumas
Pavynasčia - prievolė Pečiotis - antspaudas Pedulkojis - baltkojis Penicijonas - finikietis
Perskyra - skirtumas Perūnas - perkūnas Piesas - kaimenė Pylas - pylimas
Pylė - antis Pylynė - sviedinys Pilionys - pilies gyventojai, miesčionys Pirksena - pirkimas
Pirkšnės - žarijos Pirkšnis - žarija Pirmskrajas - pirmos rūšies Plenipotencija - įgaliojimas
Plėskė - arklio pakinktas Plesnis - šviesbėris Plėškas - plokščias Plotmė - tuščia platesnė vieta
Plūdė - didelis suprakaitavimas Plūduri - plūduriuoja Pluostas - plaustas Poduška - pagalvė
Polūbis - dengtas vežimas Polūbis - dengtas vežimas Polubis - dengtas vėžimas Povyza -
Prabastis - klebonas Prabočija - atleidžia Pragumas - būdas Pragumas - būdas
Pragumas - būdas Pramanas - išgalvojimas Pramazas - prasikeikimas, pavargimas Pramonė - išmonė
Prasma - supratimas Prašalietis - svetimšalis Pravoja - praneša Prekėjas - prekijas
Prekioja - prekiauja Priegulė - naktigonė Priegulė - nakvynė Prievaizda - priežiūra
Pripadi - padeda Pristavas - prižiūrėtojas, prievaizdas Privalingumas - įpatingumas, skirtingumas, kitoniškumas Prova - byla, teisė, įstatymas
Puikos - gėlės Pulėja - tūnoja, sėdi Puokis - gružlys Pūriai - žieminiai kviečiai
Pusto - niokoja Pūškarnė - patrankų liejykla Putelis - putinas Putra - sriuba
Putris - pilkis, šerkšnis Ragotinė - ietis Raistas - ruja, poravimosi metas Rakanda - indas miltams laikyti
Rakas - laikas, terminas Rakas - terminas, laikas Ranguma - pasiruošimas Rankpelnis - darbininkas
Rasalas - mirkalas, sūrymas, burokų raugimo vanduo Raudinė - rauda Ražas - sušluota virbų šluota, nupjautų javų stiebai Rėda - tvarka
Reistras - registras Reja - klojimas, jauja Rendėtinis - gumbuotas, nelygus Retežis - grandinė
Rykis - valdovas, karalius Rinda - eilė Roda - pasitarimas Rogas - kapo kalnelis
Rogas - laužas Ronas - rąstas Ruba - riba Rubežius - Siena, riba
Rudvaris - žalvaris Rūmė - ertmė Rupkė - rupūžė Rutulis - galvos apdangalas
Sandara - sutartis Sandėtas - atsargai sudėtas maistas ar šiaip kas Sargtis - Sargyba Sarioja - siaubia, niokoja
Saulėlyda - vakaras Seidokas - lankas Sekma - septinta Sielska - susirinkimas
Skaidma - senovinis pinigas Skarbas - turtas Skaugėda - pavydas Skendinys - nuskendęs daiktas
Skersis - kryžius Sklyduriavimas - sklidimas, pylimas Skodas - susirinkimas Skomis - stalas
Skvarma - forma Slesnuma - plokštuma Slykūnas - slibinas Smarsas - svilėsių kvapas, tvaikas
Smegina - smeigia Smertis - mirtis Sodas - kaimas Spąslas - spastai
Spąslas - spąstai Spitė - kepurės žvaigždė Sprogila - šokanti kibirkštis Spunka - blizgutis
Sriauma - teka Sriuobalas - viralas, skystas valgis Stadala - užeigos, nakvynės namai Stainia - arklidė, arklių tvartas
Starasta - kaimo seniūnas Staršina - valsčiaus viršaitis Statinys - stačių medžių tvora Stiklinyčia - stiklo dirbtuvės
Stirvelėjimas - ginčas Stotkai - indai Stotkelis - Stotkelis - indelis
Stovyla - išvaizda Strigavojimas - tvirtinimas, teigimas Strikė - virvė Strypas - pagalys, drūta lazda
Stripinas - vėzdas, kuoka Stutės - kojokai Sueimas - suėjimas, susirinkimas Sukrus - cukrus
Sūloja - pamažu teka Sunka - maišelis Suoka - kalba Suopynė - supuoklės
Svietas - Pasaulis Svilksnis - svaidyklė Svilksnis - svaidyklė Šaldras - perėjūnas, valkata, padaužą
Šalip - šalia Šalvė - šaltis Šandijimas - Barimasis, išplūdimas, iškoneveikimas Šankinimas - šokdinimas
Šankumas - greitumas Šapas - krislas, šiaudagalys Šašuolėtis - šešėlis Šautas - lapienė
Šavalka - nerimta moteris, valkata Šėpa - spinta Šėtras - padengtas, palapinė Šišnakas - česnakas
Šiukštinis - roplys, šliužas Šiupinys - košė Šyžina - erzina, pykina Šlaitas - bastūnas, valkata
Šlapdraba - sniegas su lietumi Šlapjurgis - lijundra Šlėdės - šlajos, didelės rogės Šmotas - gabalas
Šoblelė - kardelis Šopukas - koplytėlė Šora - skuba Špiegia - žvalgosi
Špitolė - senelių prieglaudos namai Štibelis - pokštas Štifletas - Durklas Štikinėjimas - spėliojimas
Štropa - pabauda Šusnis - krūva Tabalai - šventė ar muzikos įrankis Taikumas - tinkamumas, patogumas
Takišys - užtvanka Talalaika - menkos vertės daiktas Tarškynė - tarškinimo prietaisas Taškas - užkarda, įtvirtinimas
Tauragė - taurė Tavoras - prekė Tebstigavojimas - tebetvirtinimas, teberodymas Teistdari - teisia
Tekūnas - kurjeris Teriojimas - naikinimas Tevokė - tevale Tičis - tėtis
Tiesas - teismas Traktirius - pakelės užeiga Traktis - kelias Trėsena - bėgimas, lenktynės
Triūba - vamzdis, dūda Tručyja - nuodija Tūbinis - veltinis Tupiniuoti - tūpčioti
Turčia - skydas Turėtis - laikytis Tvanka - užtvanka Ubladė - trobesio dalis prie duonkepio
Ublas - dervos degykla Ugada - atlyginimas Ugniakuras - prakuras, malkos ugniai kurti Ūkė - valstybė
Urėdas - tvarkytojas Uždaras - sklastis UžkakalinėTroba - Užpelnas - nuopelnas
Užperis - užperėtas kiaušinis Užugnė - už židinio, užpelenė Užuksmė - paunksmis, pavėsis Vabolė - juodvabalis
Vaidina - rodosi Valakas - italas Valdymieras - valdovas, valdytojas Valsčionis - valstietis
Vardavimas - kerėjimas, žavėjimas Vargalis - vargšas Varmas - uodas, sparva Varpnyčia - varpinė
Vašas - kablys Vaškinyčia - vaško liejykla Vebras - bebras Večas - senas
Veikalas - darbas Verpelė - statinė alui laikyti Verpelė - statinė alui laikyti Versta - varstas 1067 km
Veselė - vestuvės Vestė - liemenė Vice - vytelė Vienmulinė - vienodo storio
Viešė - Šventė Viešpatingumas - didingumas Viežas - kalėjimas Viežlybumas - kilnumas
Vilyčia - strėlė Vinkrumas - gudrumas, buklumas Virenė - virtuvė Vytinė - didelis plaustas, valtis
Vizgė - aviža Vizija - siunčia, perveža Vyžena - vyžos Voga - svoris
Vogonas - medinis indas sviestui Vokia - valo Zauna - plepalas, tuščia kalba Zedlius - suoliukas
Ziegorius - laikrodis Ziemskis - policininkas Zlastis - pyktis Zokaninkas - vienuolis
Zomatas - mūrinė ar akmeninė tvora Zovada - šuolis Zvaidas - ginčas, kivirčas, barnis Žagas - šieno ar javų kūgis
Žaginyčia - arklidė Žalga - lanksti kartis, didelė vytis Žambis - arklas Žambris - arklas, medinė žagrė
Žamėvilka - rogių kelio vieta be sniego Žardiena - vieta apie klojimą, aptvaras Žargina - žagina Žarynas - brūzgynas
Žekė - kojinė Žemėliukė - vėlė Žemlionystė - žemvaldystė, bajorystė Žergštis - širmis, šerkšnis
Žertas - juokas, juokavimas Žiaudus - žvarbus Žiebas - žaibas Žilavonė - gedėjimas
Žymė - herbas Žinyčia - šventykla, aukojimo vieta Žiogris - tvora iš šakų Žiponas - apsiaustas, paltas
Žirginyčia - arklidės Žiužis - susuktas koks skarinys Žižilpa - žiežirba, kibirkštis Žmonysta - svočia
Žuvėdai - švedai Žuvynojas - tvenkinys, kur auginamos žuvys Žvaigždžinys - astronomas Žvildimas - pūtimas

 

Prisijungimo Forma